Kotva
Nepřehlédněte
RESCUE®: první pomoc, podpora a záchrana ve všech krizových situacích
5.1.2023

Leták

Mapa webu
A
A
A

Bachovy květové esence


Systém  Bachových květů podporuje harmonizaci lidské osobnosti působením jemných látek – 38 esencí.

 

Esence působí na negativní emoce - strach, vyčerpanost, nedostatečné sebevědomí, pýcha, žárlivost, nejistota, podrážděnost, atd., při kterých často dochází k blokaci energie a tím i k možnému propuknutí nemocí. Esence pomáhají odstranit zablokovanou energii a tím se člověk dostane zpět do harmonicky vyváženého duševního stavu.

 

Esence jsou naprosto bezpečné. Užívají se už více než 70 let bez jakýchkoliv vedlejších účinků. Esence je vyrobena z rostliny, která je na lahvičce uvedena. Metodu mohou využívat dospělí, děti, těhotné ženy i kojící matky, zvířata i rostliny. Podle vaší potřeby vám namíchám „lahvičku na míru“, jejíž obsah se používá po dobu 3 týdnů v základní dávce 4 krát denně 4 kapky.

 

Rescue - SOSka - Krizová esence

Rescue se používá při krizových a psychicky náročných životních situací jako jsou nervozita, tréma, strach, návštěva lékaře, úmrtí, ztráta blízké osoby, pohřeb, ale i svatba, těhotenství, výhra v loterii apod.

Rescue lze aplikovat ve formě originálních kapek nebo jiných produktů jako jsou pastilky, drops, žvýkačky, šumivé tabletky, perly, sprej, krém

 

 

PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ESENCÍ

 1. 1. AGRIMONY (Řepík lékařský) – Ukrývání problémů za usměvavý obličej, přetvářka

Esence pomáhá navrátit se k vlastní přirozenosti

2. ASPEN (Topol osika) – Strachy a obavy z neznámých příčin, strachování

Esence pomáhá otevřít se pravdě a síle života

 1. 3. BEECH (Buk lesní) – Kritika, netolerance a neshovívavost vůči ostatním

Esence učí poznávat hranice tolerance a intolerance

4. CENTAURY (Zeměžluč lékařská) – Slabá vůle a ovlivnitelnost, neschopnost říci „ne“, přílišná horlivost pomáhat druhým, úslužnost, posluhování

Esence pomáhá respektovat vlastní individualitu stejně jako individualitu ostatních

 1. 5. CERATO (Rožec) – Hledání pravdy a potvrzování u ostatních lidí, nedostatečná sebedůvěra, pochybovačnost

Esence pomáhá najít vnitřní pravdu a otevřít se vlastní intuici a důvěře ve své schopnosti

6. CHERRY PLUM (Slíva třešňová) – Strach ze ztráty kontroly, z příliš přepjaté mysli, neovládání se

Esence přináší vyrovnanost mezi myšlením a cítěním

 1. 7. CHESTNUT BUD (Poupě jírovce, koňského kaštanu) – Neschopnost poučit se z chyb, opakování stejných chyb, zavedený stereotyp

Esence nás učí nebýt nástrojem situace, ale kreativním tvůrcem vlastního osudu

8. CHICORY (Čekanka obecná) – Přivlastňování, přehnaná ochrana, touha po blízkosti majetnická láska, manipulace

Esence nás učí milovat své bližní jako sebe – čistou a nezištnou láskou

 1. 9. CLEMATIS (Bílá lesní réva) – Zasněnost, nedostatečný zájem o přítomnost, netečnost, denní snílkovství

Esence otevírá tvůrčí sílu a pomáhá realizovat vlastní představy

10. CRAB APPLE (Plané jablko) – Pocity méněcennosti, pocit nečistoty

Esence pomáhá udržet zdravou čistotu a to ve všech směrech. Odstraňuje pocity morální nečistoty a obavy z vlastního morálního úpadku a stejně tak funguje jako skvělý prostředek na pročištění krve

 1. 11. ELM (Jilm) – Přetíženost zodpovědností, nadměrná zátěž, nezvládání dalších úkolů

Esence dodává sílu ve chvílích, kdy nás popadne náhlá slabost a pocit, že tuhle situaci nezvládneme

12. GENTIAN (Hořec nahořklý) – Sklíčenost, poraženost, zklamání, neúspěch

Esence dodává důvěru ve vyšší řád a hlubší smysl života

13. GORSE (Hlodaš evropský) – Beznaděj, zoufalství, bezvýchodnost

Esence je esencí naděje a potvrzením přírodního zákona, že po každém dešti zase vyjde slunce

14. HEATHER (Vřes obecný) – Soustředění se na sebe, upovídanost, egocentrismus, neschopnost být sám – osamělost

Esence podporuje schopnost naslouchat druhým lidem

 1. 15. HOLLY (Cesmína ostrolistá) – Závist, žárlivost, pocit nenávisti, odplata, podezření, různé formy rozčilování, vztek

Esence chrání před vším, co není láska. Otevírá srdce a spojuje nás s opravdovou božskou láskou

16. HONEYSUCKLE (Zimolez kozí list) – Uvězněn v minulosti, neschopnost odpoutat se od minulosti, nostalgie

Esence je mostem mezi minulostí a přítomností, ze kterého můžeme pozorovat proud vlastního života

 1. 17. HORNBEAM (Habr obecný) – Pocit „pondělního rána“, odkládání a přesouvání povinností, mentální únava, chybějící vnitřní jiskra

Esence povzbuzuje vitalitu a pomáhá správně rozložit síly mezi prací a odpočinkem

18. IMPATIENS (Netýkavka žlázonosná) – Netrpělivost, uspěchanost, prchlivé rychlé reakce

Esence je klíčem k vnitřnímu klidu, toleranci a trpělivosti

 1. 19. LARCH (Modřín opadavý) – Nedostatek sebedůvěry, očekávání neúspěchu, méněcennost

Důvěra ve vlastní síly a schopnosti otevírá brány k úspěchu

20. MIMULUS (Kejklířka skvrnitá) – Fobie, strach z konkrétních, skutečných, známých věcí, strachy denního života

Esence uvolní napětí a umožní jednat z vlastní podstaty a ne pod vlivem nepříznivých okolností

 1. 21. MUSTARD (Hořčice polní) – Hluboká zádumčivost bez konkrétní příčiny, náchylnost k zármutku nebo dokonce k zoufalství, tíha na duši

Esence navrací do duše zapomenutou radost a vyrovnanost

22. OAK (Dub letní) – Bojuje dál i přes vyčerpanost, bojuje proti velkým potížím bez ztráty naděje či úsilí, neochvějná výdrž

Esence vnáší radost a spontánnost do zaběhnutých kolejí

 1. 23. OLIVE (Oliva) – Nedostatek energie, mentální či fyzická vyčerpanost, naprostá únava

Esence je energetickým nábojem pro stavy únavy a vyčerpání

24. PINE (Borovice lesní) – Výčitky, pocity viny, neustálé sebeobviňování a nespokojenost se svým úsilím, omlouvání se, sebevýčitky

Esence pomáhá zbavit se pocitu viny a otevřít se lásce

 1. 25. RED CHUSNUT (Červený kaštan) – Strach nebo přílišná péče o druhé

Esence učí, že manipulace a závislost nejsou projevy náklonnosti a lásky

26. ROCK ROSE (Devaterník penízkovitý) – Hluboké, obrovské strachy, stavy nouze, panika, panický strach

Esence pomůže každému, kdo ustrne v panickém strachu, opět v sobě objevit spontánnost a odvahu přijímat život tak, jak plyne

 1. 27. ROCK WATER (Voda z léčivých pramenů) – Nepružnost, sebezapření, přísný způsob žití, přísnost k sobě, disciplína, perfekcionismus

Esence pomáhá vnést do ustrnulých předsevzetí flexibilitu a otevřenost

28. SCLERANTHUS (Chmerek roční) – Nejistota, nerozhodnost, rozpolcenost, neví, co chce

Upřímná odpověď na otázku:“ Co pro sebe právě v této chvíli chci?“ Překonává nejistotu v rozhodování

 1. 29. STAR OF BETHLEHEM (Snědek okoličnatý) – Následky šoků, šok ze zlé zprávy, ze ztráty blízkého, trauma po nehodě apod. Traumatizující zážitek

Esence přináší úlevu a vyrovnanost po prožitém šoku

30. SWEET CHESTNUT (Jedlý kaštan) – Extrémní vnitřní hluboké duševní útrapy, mučivá úzkost, destrukce

Esence pomáhá vystoupit ze tmy duše do jejího světla

 1. 31. VERVAIN (Sporýš lékařský) – Přílišné nadšení, přehnaný idealismus, přehnaná ambicióznost

Esence je mostem vedoucím od idealismu k realismu

32. VINE (Vinná réva) – Silná dominance, nepružnost, autoritativnost

Buď vůle tvá! Porozumění, tolerance, velkorysost

 1. 33. WALNUT (Vlašský ořech) – Ochrana před změnami a vnějšími vlivy, problémy v období změn

Esence je vynikající podporou v období změn a proměn

34. WATER VIOLET (Žebratka bahenní) – Hrdost, pocit nadřazenosti, povýšenost, rezervovanost

Esence boří hráz izolovanosti a osamění

 1. 35. WHITE CHESTNUT (Bílý kaštan) – Nechtěné myšlenky, jež zaplňují mysl, kolotoč myšlenek, samomluva

Esence vede myšlenky jasným kreativním směrem

36. WILD OAT (Sveřep větevnatý) – Nejistota ohledně správného životního úkolu, hledání chybějícího smyslu života

Esence pomáhá lidem najít smysl života a zaměřit se na správné cíle pomocí odpovědí na otázky. „Co pro sebe opravdu chci? Co je pro mě nejdůležitější?“

 1. 37. WILD ROSE (Planá šípková růže) – Rezignace, apatie, nezájem o své okolí

Esence pomáhá probudit životní sílu a navrátit zapomenutou radost. Je vhodná i v rekonvalescenci po dlouhé nemoci.

38. WILLOW (Žlutá vrba) – Zatrpklost, pocit oběti osudu, permanentní trpitel, smutek z nepřízně osudu

Esence pomáhá vystoupit z role oběti osudu a přijmout odpovědnost za svůj život.